• Nacht van de Duisternis

  Nacht van de Duisternis - Doof jij ook het licht?

  Bericht van 23/09

  Op 8 oktober 2016 vieren we de 21ste editie van Nacht van de Duisternis. Dan doven verschillende gemeenten, ook Heusden-Zolder, de openbare verlichting voor één avond vanaf 19 uur en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.

 • Fietsroute op de spoorwegzate

  Aanpassingswerken aan het recreatief fietsroutenetwerk

  Bericht van 30/09

  Het fietsroutenetwerk in onze gemeente wordt vrij intens gebruikt. De recreatieve fietsen zijn talrijk en ook de schoolgaande jeugd of gewoon fietsers die het netwerk gebruiken om veilig de verplaatsing van en naar het werk te maken zijn talrijk. Zulk veelvuldig gebruik zorgt ook voor extra onderhoud. In de loop van volgend jaar zullen een aantal onderhoudswerken uitgevoerd worden.

 • Blauwe zone

  Uitbreiding blauwe zone Heusden-Centrum

  Bericht van 23/09

  In samenwerking met agentschap wegen en verkeer, Dorpsraad Heusden en met de samenwerkende handelaars Heusden Dorp werd een voorstel gedaan om de huidige blauwe zone uit te breiden. De borden werden al geplaatst maar in samenspraak met de parkeerwachters en gemeentelijke diensten zal er tot 16 oktober niet geverbaliseerd worden.

 • Allerzielen

  PWA poetst het graf van je dierbaren

  Bericht van 12/09

  Allerheiligen is het ideale moment om het graf van familieleden te poetsen. Ben je niet meer in de mogelijkheid om het zelf te doen? Geen nood ! Je kan hiervoor beroep doen op het PWA vzw.

   

   

Alle nieuws »

Wat is nieuw?

Alle nieuws »

Lees dit ook eens!

Alle nieuws »
 • AAP
 • social media
 • Bib
 • Bedrijven- en handelsgids