Meer informatie

Afwijking op de wekelijkse rustdag

Dienst / Thema: Ondernemersloket

Handelszaken hebben een verplichte rustdag. Uitzonderlijk mogen zij open blijven. Voor sommige gelegenheden moeten zij dit schriftelijk aanvragen aan het college voor burgemeester en schepenen of via dit formulier.

Zaak waarvoor de uitzondering van de rustdag wordt aangevraagd

Straat en nummer

Postnummer en gemeente

Maatschappelijke zetel

Adres van de maatschappelijke zetel

datum waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd

Naam van de vereniging die de vrijstelling aanvraagd of gelegenheid

Naam van de contactpersoon

Adres van de contactpersoon

Telefoonnummer van de contactpersoon

E-mailadres van de contactpersoon

Eventuele opmerkingen


* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*