Diversiteit

Ongeveer 37 % van onze inwoners heeft wortels in het buitenland. Heusden-Zolder is dus een gemeente waar veel mensen van diverse afkomst samenleven.

Samenleven vindt plaats in de buurt, in de wijk, in een gemeente. Daarom is de gemeente het best geplaatst om een lokaal diversiteitsbeleid uit te werken. Een lokaal diversiteitsbeleid uitwerken en uitvoeren doe je niet alleen. Het is bij uitstek een inclusief beleid. Dat wil zeggen dat naast het team diversiteit en wijkwerking, ook andere sectoren (jeugd, sport, cultuur, onderwijs, enzovoort) invulling geven aan dit diversiteitsbeleid.

Om een degelijk lokaal diversiteitsbeleid te kunnen uitwerken is het belangrijk om te beschikken over correcte informatie en cijfers. Bij de planning en ontwikkeling van ons diversiteitsbeleid steunen we daarom op Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM), en de Omgevingsanalyse Welzijn.

Daarnaast zijn er uiteraard ook middelen nodig. Heusden-Zolder is één van de gemeenten die in aanmerking komt voor een lokale integratiesubsidie van de Vlaamse overheid. Hiervoor moet de gemeente voldoen aan een aantal voorwaarden en in haar meerjarenplanning aangeven op welke manier ze rekening zal houden met de Vlaamse beleidsprioriteiten in haar lokaal diversiteitsbeleid.

De lokale beleidsprioriteiten betreffende diversiteit die werden opgenomen in de meerjarenplanning 2014-2019 zijn de volgende:

 

Overzicht

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden