Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS

logo GROS (grote weergave)

De GROS is een gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van de ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid verhoudingen.
De GROS werd in 1997 opgericht en bestaat uit een groepje vrijwilligers die zich interesseren in ontwikkelingssamenwerking, mee het beleid uitstippelen en acties op touw zetten.
De GROS wil aangebrachte acties en projecten  in de gemeente ondersteunen en zelf met de nodige creativiteit fondsen verzamelen, informatie- en sensibilisatie acties organiseren en politieke acties voeren.
De GROS wil streven naar het besteden van 0,7 % van de gemeentebegroting aan ontwikkelingssamenwerking om enerzijds projecten in het Zuiden te ondersteunen en anderzijds educatieve projecten in de gemeente te ondersteunen en adviseert het gemeentebestuur hierin.

Volg ons op facebook!

Overzicht