Wijkwerking

Lindeman (grote weergave)

Wijkbewoners kwamen regelmatig met individuele vragen en problemen waar niet dadelijk een oplossing voor te vinden was. Omdat er geen formeel circuit bestond om deze problemen aan te pakken en er weinig communicatie was tussen bewoners en betrokken diensten, zijn we op zoek gegaan naar de geschikte methodiek hiervoor en zijn we gestart met wijkontwikkeling.

Wijkontwikkeling heeft als doel :

  • Het spanningsveld tussen bewoners en betrokken diensten verkleinen door samen oplossingen te zoeken voor problemen waarin elke partner zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt. Zo ontstaat er een betere samenwerking én meer begrip voor elkaar.
  • Het verhogen van de leefbaarheid in de wijk.
  • Het stimuleren van participatie en inspraak van iedere bewoner.
  • Het stimuleren van het opnemen van verantwoordelijkheid.

De wijkontwikkeling gebeurt in een aantal stappen :

  • De bewoners, de betrokken diensten (zowel gemeentelijk als niet gemeentelijk) en de bevoegde schepenen kunnen tijdens de wijkvergadering problemen aanhalen en voorstellen ter verbetering van de leefsituatie doen..
  • Het wijkteam bekijkt de haalbaarheid (technisch, financieel,… en in het belang van de wijk) van de voorgestelde oplossingen.
  • Het uitgewerkte wijkplan wordt aan de bewoners ter goedkeuring voorgelegd.
  • Het schepencollege keurt het wijkplan goed, en geeft de opdracht aan de betrokken diensten om het wijkplan uit te voeren.
  • Het wijkplan wordt door de wijkteams opgevolgd. Bewoners worden op de hoogte gehouden van uitgevoerde acties d.m.v. de wijkkrant.
  • Het wijkplan loopt na 1 of 2 jaar af en wordt achteraf geëvalueerd.

Naast het wijkplan worden er nog activiteiten georganiseerd in deze wijken – vaak in samenwerking met bewoners.  Deze methodiek wordt toegepast in de wijken Halhei, Cité en Lindeman.

Overzicht

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden