College van burgemeester en schepenen

Mario Borremans

Foto Mario Borremans
 • politie, preventie/civiele bescherming, algemene coördinatie en beleid, juridisch departement rechtszaken, communicatie (intern & extern), inspraak, participatie, burgerlijke stand, Europese aangelegenheden, openbare werken, nutsvoorzieningen, beheer materieel, begraafplaatsen (uitvoering), groenvoorzieningen,  logistiek, riolering/waterzuivering

  Zitdag: enkel op afspraak

 • burgemeester

onafhankelijke

Voortstraat 57


gsm 0475 28 59 26
tel. 011 80 82 69
e-mail

Lode Schops

Lode Schops
 • dienst RO/bouwvergunningen, huisvesting, GIS, milieu/leefmilieu, patrimonium, sociale bouwmaatschappijen, wonen, monumenten & landschappen, publieke ruimte, verandering & vereenvoudiging, rationeel energieverbruik, grondbeleid, toegankelijkheid, brandweer, verkeer/verkeersinfrastructuur, mobiliteit & openbaar vervoer, reiniging/huisvuil/recyclage, IT automatisatie

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 1ste schepen

onafhankelijke

Jeugdlaan 138


gsm 0495 25 81 25
tel. 011 80 82 27
e-mail

Peter Tielens

Foto Peter Tielens
 • financiën, begroting, opvolging VZW’s/intercommunales, subsidies Europees/Vlaams, verzekeringen, kerkfabrieken, aanbestedingen, overheidsopdrachten, sport 

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 2de schepen

Nieuw HZ

Pironlaan 12


gsm 0475 36 48 34
tel. 011 80 82 44
e-mail

Funda Oru

foto Funda Oru
 • personeelsbeleid, opleiding, personeelszaken, jeugd, senioren, speelpleinwerking, armoedebestrijding, integratie, Nederlands voor anderstaligen, welzijn, gezin, gelijke kansenbeleid

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 3de schepen

sp.a

Vlamingenlaan 29


gsm 0486 65 99 08
e-mail

Marleen Hoydonckx

foto Marleen Hoydonckx
 • CVO, basisonderwijs, academie, vormingsinitiatieven, basiseducatie, cultuur, bibliotheek, kinderopvang, emancipatie/minderheden 

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 4de schepen

onafhankelijke

Zandstraat 39


gsm 0473 43 56 75
tel. 011 80 83 02
e-mail

Engin Ozdemir

foto Engin Ozdemir
 • wijkwerking, secretariaat, feesten/kermissen, bevolking, onthaal, burgerzaken, kieszaken, patriottische verenigingen, jumelage, rijbewijs, reispassen, begraafplaatsen (administratief), verandering & vereenvoudiging, klachtenbehandeling

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 5de schepen

sp.a

Onder de Poort 12


gsm 0477 36 36 19
tel. 011 80 80 18
e-mail

Ann Leyssens

foto Ann Leyssens
 • autopark

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 6de schepen

N-VA

Schaapsweg 79


gsm 0496 23 29 07
e-mail

Nico Geeraerts

foto Nico Geeraerts
 • toerisme & evenementen, sociale tewerkstelling, economie, handel, middenstand/KMO, industrie/nijverheid, markten, ontwikkelingssamenwerking

  Zitdag: enkel op afspraak

 • 7de schepen

sp.a

Merelstraat 56


gsm 0476 27 57 37
e-mail

Elke Gijbels

foto Elke Gijbels
 • Zitdag: enkel op afspraak

 • schepen - OCMW-voorzitter

N-VA

Bergstraat 42


gsm 0497 54 66 84
tel. 011 45 61 50
e-mail

Yvo Aerts

Yvo
 • gemeentesecretaris

Heldenplein 1


tel. 011 80 82 55
e-mail