Dienst financiën

De dienst financiën staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. Deze dienst stelt het jaarlijkse budget op, waarin nauwkeurig alle verwachte ontvangsten en uitgaven worden geraamd. De dienst financiën is eveneens verantwoordelijk voor de gemeentelijke boekhouding en maakt jaarlijks de gemeenterekening.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info