Stafdienst secretariaat en juridische zaken

Het secretariaat fungeert, in nauw overleg met de gemeentesecretaris, als administratieve ondersteuning van het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten.
De jurist zorgt voor de nodige ondersteuning inzake wetgeving.

De dienst secretariaat en juridische zaken omvat:

het documentenbeheer met als taken: 

  • het administratief verwerken van dossiers voor de gemeenteraad (onder meer dagorde, verslag, notulen, overzichtslijst) en het schepencollege (onder meer dagorde, verslag, notulen);
  • het administratief verwerken van het inzagerecht van de gemeenteraadsleden;
  • het behandelen van inkomende en uitgaande briefwisseling.

De jurist staat in voor de administratie inzake rechtsgedingen, die de gemeente aanbelangen, en doet het juridisch onderzoek van gemeentelijke dossiers.

De archivist beheert het gemeentelijk archief en zorgt er onder meer voor dat alle belangrijke documenten van het bestuur en van de gemeentelijke diensten bewaard worden en nadien geraadpleegd kunnen worden.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

Stafdienst secretariaat en juridische zaken

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 81
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info