Ontruimingen op de begraafplaatsen Berkenbos en Bolderberg

Individuele aankondiging aan elk graf (grote weergave)

Op 2 april 2012 besliste het college van burgemeester en schepenen dat vanaf 4 april 2013 op de begraafplaatsen Berkenbos en Bolderberg een aantal percelen zullen ontruimd worden. Het college heeft bij deze beslissing de wetgeving op de begraafplaatsen nauwkeurig toegepast. Dit bericht zal gedurende een periode van één jaar worden uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats en aan elk te ontruimen graf.

De lijst van de overledenen, wiens graf zal ontruimd worden, kan ingekeken worden bij de dienst bevolking in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Nabestaanden hebben één jaar de tijd om de grafsteen zelf te verwijderen. Verankerde zerken en grafstenen moeten door een erkende steenkapper verwijderd worden. Het gemeentebestuur moet hiervan vijf dagen op voorhand verwittigd worden.

Vanaf 4 april 2013 worden de grafmonumenten automatisch eigendom van de gemeente en zal gestart worden met de volledige ontruiming.

De nabestaanden kunnen de stoffelijke overschotten opnieuw laten begraven op een andere plaats op de begraafplaats. Voor dit nieuwe graf moet men een concessie nemen. De aanvraag hiervoor moet schriftelijk ingediend worden voor 3 april 2013. De kosten zijn ten laste van de nabestaanden.

Andere mogelijkheden (bv. uitstrooiing of thuisbewaring na crematie, begraving op een andere begraafplaats) kunnen besproken worden bij de dienst bevolking.

De resterende stoffelijke overschotten van de overledenen worden verzameld en in een gemeenschappelijk graf gelegd.

Het college van burgemeester en schepenen is er zich van bewust dat deze beslissing nog vragen kan oproepen. Aarzel dan ook niet om onze dienst bevolking te contacteren.

Datum van het bericht: maandag 02 april 2012
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden