Verwarmingstoelage aanvragen

Verwarmingstoelage (grote weergave)

Je kan nog steeds een verwarmingstoelage aanvragen en dit voor een maximum van 1.500 liter brandstof per jaar, per gezin. De verwarmingstoelage is geldig voor de leveringen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  1. De verwarmingstoelage is enkel voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas (niet voor aardgas);
  2. De som van het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van al de gezinsleden samen is lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste . Dit zijn dezelfde financiële grenzen die gelden voor het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bij het ziekenfonds (WIGW/OMNIO-statuut);
  3. Of mensen met een schuldoverlast of mensen die in schuldbemiddeling zijn bij een erkende dienst.

Hoe kan je de verwarmingstoelage aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW jouw aanvraag indienen. Volgende documenten moet je meebrengen:

  1. leveringsfactuur;
  2. identiteitskaart;
  3. een rekeningnummer (waarop de toelage kan gestort worden);
  4. de inkomstenbewijzen van alle gezinsleden (liefst aanslagbiljet personenbelastingen).

Waar en wanneer kan je de verwarmingstoelage aanvragen?

OCMW, St.-Willibrordusplein 4. 

Voor meer info:

Kijk eens op www.ocmwheusdenzolder.be of www.verwarmingsfonds.be           

Enkel op afspraak: tel. 011 45 61 50.

 

Datum van het bericht: maandag 16 januari 2017
alle nieuws »

Praktisch

OCMW

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder


tel. 01145 61 50
fax 011 45 61 51
e-mail
Openingstijden