Huursubsidie of huurpremie

huursubsidie (grote weergave)

De Vlaamse overheid heeft twee tegemoetkomingen voor huurders met een beperkt inkomen, elk met specifieke voorwaarden. In dit artikel worden beide bondig toegelicht.

Vlaamse Huursubsidie

Wanneer u een laag inkomen heeft en verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning, die u huurt op de private huurmarkt, dan kan u een huursubsidie verkrijgen. Ook daklozen die een goede, aangepaste woning in huur nemen en nieuwe huurders van een woning verhuurd door het sociaal verhuurkantoor (SVK) komen in aanmerking.

Deze premie bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie.

U komt enkel in aanmerking wanneer u onlangs bent verhuisd of binnenkort verhuist.

Voorwaarden voor aanvragen in 2015

 • uw inkomen mag 3 jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 16.900 euro, verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste.
 • u moet ingeschreven zijn als kandidaat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij, als inwoner van Sint-Truiden is dat Nieuw Sint-Truiden.
 • u of één van uw gezinsleden mag de laatste drie jaar geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.
 • de woning die u verlaat moet in het Vlaams Gewest liggen en is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard door de burgemeester of niet aangepast aan de handicap of leeftijd van u of een inwonend gezinslid.
 • de nieuwe woning moet in het Vlaams Gewest liggen, kwalitatief in orde zijn en aangepast zijn aan de grootte van uw gezin.
 • er is, afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, een maximum huurprijs die u mag betalen voor uw nieuwe woning.

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • de huursubsidie wordt berekend op basis van de huurprijs van de woning. Per persoon ten laste is een supplement voorzien.
 • de installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie.

Tip

 • vraag de huursubsidie bij voorkeur aan voor u naar uw nieuwe huurwoning verhuist. Als u al bent verhuisd, vraag dan binnen 9 maanden na de aanvang van uw huurcontract de subsidie aan.

Vlaamse Huurpremie

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale huurwoning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Als u in aanmerking komt, wordt het aanvraagformulier voor de huurpremie u automatisch opgestuurd. U hoeft dan enkel het aanvraagformulier ingevuld terug te sturen. Binnen de maand ontvangt u een bericht of uw dossier volledig is of u eventueel nog documenten moet nasturen. Als uw dossier volledig is, laat Wonen-Vlaanderen u binnen de 2 maanden weten of u de huurpremie krijgt.

Voorwaarden

 • U moet een woning huren:
  • o die u gebruikt als hoofdverblijfplaats
  • o die in het Vlaams Gewest is gelegen
  • o waarvan de huurprijs niet te hoog mag zijn.
  • o die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode
 • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij;
 • De inkomensgrenzen zijn dezelfde als voor de huursubsidie (zie hoger).

De huurpremie wordt op dezelfde manier berekend als de huursubsidie. Het juiste bedrag vindt u op de website www.wonenvlaanderen.be

Belangrijk: wanneer u al een huursubsidie ontvangt, hoeft u zelf niets te ondernemen. Afhankelijk van uw situatie zal Wonen-Vlaanderen de huursubsidie eventueel automatisch omschakelen naar een huurpremie.

De uitbetaling van de huurpremie stopt zodra u een aanbod voor een sociale huurwoning weigert, en wanneer u verhuist van uw private huurwoning naar een sociale huurwoning.

Als u nog meer vragen hebt over deze subsidies kan u altijd kijken op de website www.wonenvlaanderen.be of u kan langskomen op de zitdag van Stebo elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur op de afdeling grondgebiedszaken in het gemeentehuis.

Datum van het bericht: maandag 17 augustus 2015
alle nieuws »