Onki Stekelbees vzw en sociale tewerkstelling krijgt financiële steun

Stekelbees vzw (grote weergave)

Onki Stekelbees vzw is een lokale dienst buurtgerichte kinderopvang in de Schansstraat in Berkenbos en is al elf jaar actief in de gemeente. Het project combineert tewerkstelling van mensen uit kansengroepen met een lokale dienstverlening voor de inwoners van onze gemeente.

Door nieuwe decreten van de Vlaamse overheid zal Onki vanaf 2017 minder financiële middelen ontvangen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om te investeren in tewerkstelling voor inwoners die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.  Daarom zal de gemeente Onki  Stekelbees vzw van 2017 tot en met 2019 financieel ondersteunen voor een bedrag van 12.000 euro per jaar.

De goede werkloosheidscijfers tonen het succes van ons beleid rond sociale economie. 

Met een werkloosheidsgraad van 6,9 % in mei 2016 scoort Heusden-Zolder lager dan het Vlaamse en Limburgse gemiddelde en heeft het de laagste werkloosheidsgraad van de ex-mijngemeentes in Limburg.

Meer info

 

over Onki Stekelbees vzw:

over sociale economie:

  • Schepen van lokale economie: Nico Geeraerts - GSM: 0476 27 57 37
  • Schepen van kinderopvang: Marleen Hoydonckx – GSM: 0473 43 56 75

 

 

 

Datum van het bericht: woensdag 29 juni 2016
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden