Budget 2017: zoals een goede huisvader

Zoals de regelgeving het verwacht wordt jaarlijks het meerjarenplan 2014-2019 voor de resterende beleidsperiode geëvalueerd en bijgestuurd en van daaruit wordt het budget 2017 opgemaakt.

Inkomsten

De voornaamste inkomstenbronnen van de gemeente, de aanvullende personenbelastingen, de onroerende voorheffing alsook het gemeentefonds dienen voor het budget 2017 nauwelijks bijgestuurd.

Wel zal de impact van de tax-shift in de toekomst leiden tot minderontvangsten voor de aanvullende personenbelasting. Volgens een voorzichtige raming zal dat een daling van 9% kunnen betekenen.

Uitgaven

 • Door de overname van domein Bovy moeten extra werkingsuitgaven voorzien te worden voor de volgende jaren. Maar het is de bedoeling om ook op korte termijn ook inkomsten te verwerven en te streven naar een break-even.
 • De afbouw van 27 voltijdse betrekkingen tegen eind 2019 door slechts één op twee gepensioneerden te vervangen, blijft een beleidsdoelstelling waardoor de voorgenomen besparing op personeelsuitgaven gerealiseerd wordt.

Investeringen

Het investeringsbudget is geen vaststaand gegeven. In zowel uitgaven als ontvangsten werden budgetten aangepast.

 • Belangrijkste nieuwkomer is de investering in sportinfrastructuur op de terreinen van de Vrijheid voor 1,5 miljoen euro.
 • In Brussel draaien ze de geldkraan dicht voor rioleringsprojecten in Heusden-Zolder. Toch moeten noodzakelijke rioleringswerken uitgevoerd worden in Sint-Maartenlaan, in Zagerijstraat en Lusthofstraat. Ook moet geld voorzien worden voor de uitbreiding van de jeugdlokalen in Boekt en een tussenkomst voor Het Huis van het Kind is voorzien.
   
 • De huidige lichtkranten worden vervangen door hedendaagse LED-schermen en dit in Heusden- en Zolder-centrum. De lichtkrant aan het recyclagepark wordt dubbelzijdig en verplaatst naar het Marktplein op de vroegere mijnsite.
   
 • In investeringsontvangsten moeten we 4,1 miljoen euro bijschrijven hoofdzakelijk als gevolg van een versnelde verkoop van het mijnterrein en toelagen van onroerend erfgoed voor nog enkele gebouwen op het mijnterrein.
 • De gemeente nam de laatste mijngebouwen van N.V. Mijnen over. De Mannoyerschouw, de lange, slanke schouw op het Markplein werd reeds gerestaureerd. Voor de restauratie van de betonnen watertoren en de schachtbok met het bijbehorende gebouw had N.V. Mijnen reeds toelagen ontvangen. Door de overname van deze gebouwen schuiven deze toelagen ook automatisch door naar het gemeentebestuur.

 

Datum van het bericht: vrijdag 25 november 2016
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden