Voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen

mijncité (grote weergave)

Voor het behoud en beheer van onroerend erfgoed kan de Vlaamse overheid een alternatieve financiële stimulans bieden, bovenop de klassieke premies voor beschermd onroerend erfgoed.

De erfgoedlening is er niet alleen voor werken aan beschermde monumenten maar ook gebouwen op de inventaris, waaronder de woningen van de mijncité, komen hiervoor in aanmerking.

Dit betekent dat zowel particulieren als ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen een erfgoedlening kunnen aanvragen tegen een gunstige intrestvoet van 1%. Particulieren kunnen de erfgoedlening bovendien cumuleren met een erfgoedpremie voor beschermd onroerend erfgoed.

 Participatiefonds Vlaanderen staat in voor de verwerking van de aanvragen en opvolging van de toegekende erfgoedleningen.

Alle informatie over de aanvraag en de voorwaarden van de erfgoedlening kan je vinden op https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedlening/.

Datum van het bericht: maandag 16 oktober 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden