Wat denkt ons gemeentebestuur over de plannen rond de ontsluiting van de kolenhaven

plan ontsluiting kolenhaven (grote weergave)

Tot 10 november 2017 loopt er nog een openbaar onderzoek in het kader van dit RUP. Ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten moeten voor deze datum een advies uitbrengen. In het verleden heeft ons gemeentebestuur steeds gereageerd tegen de voorgestelde ontsluitingsweg. Ook nu zullen wij een ongunstig advies uitbrengen.

De Vlaamse regering stelde op 30 juni 2017 het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen’ voorlopig vast. Met dit plan wil de Vlaamse regering overgaan tot de herinrichting van het industriegebied rondom de ‘Kolenhaven’ met zones in Lummen en Heusden-Zolder. Dit gaat gepaard met een nieuwe ontsluitingsweg langs het kanaal aan de kant van Viversel.

Tot 10 november 2017 loopt er nog een openbaar onderzoek in het kader van dit RUP. Ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten moeten voor deze datum een advies uitbrengen.

In het verleden heeft ons gemeentebestuur steeds gereageerd tegen de voorgestelde ontsluitingsweg. Ook nu zullen wij een ongunstig advies uitbrengen.

In het voorgestelde plan wordt het verkeer afkomstig van het industrieterrein van de Kolenhaven én van het industrieterrein Lummen-Gestel immers afgewikkeld via de oostzijde (kant van Heusden-Zolder) van het Albertkanaal. Hierdoor ontstaat er overlast voor de dorpsgemeenschappen van Heusden-Zolder. We verwachten ook een aanzuigeffect. De capaciteit van de verkeerswisselaar van Lummen is immers bijna bereikt en er is nu al dagelijks file. De nieuwe ontsluitingsweg zal zonder enige twijfel zorgen voor extra aantrekking van verkeer via de Kanaalweg aangezien op deze manier het klaverblad wordt vermeden.

Het gemeentebestuur is eveneens van mening dat andere ontsluitingsmogelijkheden onvoldoende tegenover elkaar zijn afgewogen. Men heeft gekozen voor de voorliggende ontsluiting omdat op deze manier geen milieueffectrapport moet opgemaakt worden.

Het gemeentebestuur hoopt dan ook dat de Vlaamse regering rekening zal houden met de bezorgdheden van de gemeente Heusden-Zolder.

Datum van het bericht: maandag 30 oktober 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden