Buitenschoolse kinderopvang Heusden-Zolder hopelijk terug open voor alle kinderen dankzij engagement van de scholen

buitenschoolse kinderopvang (grote weergave)

Mei 2017 werd in Heusden-Zolder het project ‘Proeftuinen naschoolse kinderopvang’ opgestart. Doel was het aanbieden van kwalitatieve opvang en hierdoor de drukte net na schooltijd in de buitenschoolse kinderopvang verminderen. Binnen het project werd dan ook aan alle basisscholen in de gemeente het engagement gevraagd om indien nodig korte naschoolse opvang te organiseren in hun school.

September 2017 startten een aantal scholen met nieuwe korte opvanginitiatieven, anderen zetten de reeds bestaande initiatieven verder. Na een eerste evaluatie van het project werden enkele bijkomende afspraken gemaakt en zullen een paar extra initiatieven worden uitgebouwd om zo het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang voldoende te verminderen. Dankzij de inzet van de basisscholen werd de mogelijkheid terug bespreekbaar gemaakt om de buitenschoolse kinderopvang open te stellen voor niet-inwoners van Heusden-Zolder. Een vraag die zal worden besproken op de OCMW-raad van december.

Binnen de samenwerking tussen gemeente en OCMW wordt steeds gezocht naar mogelijke oplossingen en nieuwe initiatieven kinderopvang. Marleen Hoydonckx, schepen van kinderopvang, benadrukt dat ook binnen dit proces een positieve, constructieve samenwerking tussen verschillende politieke partijen mogelijk was. “Samen met Elke Gijbels, OCMW voorzitster, hebben we dit proces ondersteund om zo de kinderen die naar school gaan in Heusden-Zolder de opvangmogelijkheden aan te bieden die ze verdienen.”

 

Datum van het bericht: donderdag 16 november 2017
alle nieuws »