Gemeente neemt maatregelen tegen de ontsluiting van de Kolenhaven

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 2017 unaniem een negatief advies uitgebracht op het voorlopig vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan “Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen”. Het voorliggende gewestelijk RUP is gebaseerd op een onzorgvuldige beoordeling van de effecten op mens en milieu en veroorzaakt een ontoelaatbare druk op de woonkernen en dorpsgemeenschappen van onze gemeente.

Door de gewijzigde houding van de gemeente Lummen i.v.m. het vrijwaren van de dorpskernen van Heusden-Zolder en Lummen en het lopende openbaar onderzoek voor de ontsluitingsweg (verkeer afkomstig van het industrieterrein van de Kolenhaven én van het industrieterrein Lummen-Gestel wordt afgewikkeld via de kant van Heusden-Zolder van het Albertkanaal)

waar Lummen op aandringt, vragen onze burgers zich af waarom inwoners van Lummen geen zwaar verkeer moeten tolereren en die van Heusden-Zolder wel.

 Lummen heeft 4 industrieterreinen (Dellestraat, Klaverbladstraat, Kolenhaven en Europaweg) aan de oostzijde van de gemeente, waarvan zij systematisch de toegangswegen hebben afgesloten en hebben verplaatst naar Heusden-Zolder.

 Welke maatregelen hebben we al genomen?

- Op de aansluiting van de Jeugdlaan met de Kanaaldijk en in Het Heike op de grens met Lummen werden er al tonnagebeperkingen ingevoerd.

- In uitvoering van het besluit van het schepencollege van 2 oktober 2017 zal begin 2018, een hoogteportiek geplaatst worden in de Westlaan. Een tonnagebeperking is hier al zeer lang van toepassing.

 Vanaf 1 februari 2018 zal onze gemeente:

- op de aansluiting van de Klaverbladstraat op de Boterbosstraat een afsluiting plaatsen;

- op de Kanaalweg, op de grens met Lummen, een tonnagebeperking invoeren.

Datum van het bericht: vrijdag 01 december 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst externe communicatie & onthaal

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

Facebook Gemeente Heusden-Zolder
Twitter @vanhtotz


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden