UPDATE: dossier GRUP insteekhaven Lummen

planneke (grote weergave)

Lummen en Heusden-Zolder zullen samen met de ondernemersverenigingen gezamenlijk voorstel lanceren aan de Vlaamse Regering.

Inzake de ontsluiting van de insteekhaven Lummen, in de volksmond bekend als de Kolenhaven, lagen er de afgelopen jaren 4 ontsluitingsscenario’s op tafel.
In scenario 1 bevond de ontsluitingswegenis zich volledig aan de oostzijde van het Albertkanaal ter hoogte van het gehucht Viversel, aansluitend op de Westlaan.
In scenario 4 wordt het verkeer van de Kolenhaven ontsloten via een nieuwe brug over het Albertkanaal gelegen tussen de Kolenhaven en de autosnelweg E314 om op die wijze het gehucht Viversel te vrijwaren van het zware verkeer.
Zowel de gemeente Lummen als de gemeente Heusden-Zolder hadden vroeger al hun gemeenschappelijke voorkeur laten blijken voor scenario 4.
De Vlaamse regering besliste om in het dossier van de Insteekhaven ontsluitingsscenario 1 als het te prefereren scenario naar voren te schuiven in het GRUP Insteekhaven Lummen.

Tijdens een constructief overleg tussen de gemeenten Lummen en Heusden-Zolder dat op vrijdag 1 december jongstleden plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis van Lummen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen VOKA, VKW en UNIZO werden de gevolgen van dit ontsluitingsscenario voor de omwonenden en betrokken bedrijven uitvoerig besproken. Tijdens dit overleg was er een positief wederzijds begrip voor elkaars inzichten.
Duidelijk was dat het ontsluitingsscenario 1 voor geen van de aanwezige partijen de te verkiezen optie is.
Voor alle partijen is het duidelijk dat er een ontsluitingsweg moet komen. Belangrijk is dat alle woonkernen, zowel op het grondgebied van Lummen als op dat van Heusden-Zolder, gevrijwaard moeten blijven van hinder.
Alle betrokken partijen, zowel beide gemeentebesturen als de vertegenwoordigers van de ondernemers, zijn tijdens dit overleg overeengekomen dat bij de Vlaamse regering dient aangedrongen te worden op de uitvoering van scenario 4.

Concreet zullen beide gemeenten het scenario 4 samen voorleggen aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering.

Datum van het bericht: dinsdag 05 december 2017
alle nieuws »

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden