Adoptie

ooievaar (grote weergave)

De tussenkomst van onze dienst beperkt zich tot de overschrijving van het adoptievonnis en de aanpassing van alle akten. 

Binnenlandse adoptie

De griffier van de jeugdrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg stuurt het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant.

Daar wordt het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Buitenlandse adoptie

Buitenlandse adopties moeten erkend en geregistreerd worden door de centrale autoriteit, dienst internationale adoptie, federale overheidsdienst justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02/542.65.11. Na erkenning en registratie door de centrale autoriteit bezorgt de adoptant de buitenlandse adoptieakte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Daar wordt de adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De akte van geboorte uit het buitenland van de geadopteerde kan worden overgeschreven wanneer de adoptie in België is uitgesproken of erkend.

Indien geen van de bij de adoptie betrokken partijen haar gewone verblijfplaats in België heeft, is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of op de websites van de federale overheidsdienst justitie www.just.fgov.be (kies voor "justitie van A tot Z" en daarna voor "adoptie") en www.kindengezin.be/KG/Themas/Adoptie/default.jsp vinden.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info