Belgische nationaliteit

paspoorten verschillende nationaliteiten (grote weergave)

De wet over de Belgische nationaliteit is sinds 1 januari 2013 grondig gewijzigd. Die wet kan hieronder gedownload worden.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen:

  • Artikel 12bis §1, 1° : in België geboren en in wettelijk verblijf zijn in België sinds geboorte
  • Artikel 12bis §1, 2° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie
  • Artikel 12bis §1, 3° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie
  • Artikel 12bis §1, 4° : laatste 5 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd
  • Artikel 12bis §1, 5° : laatste 10 jaar in wettelijk verblijf zijn in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor kinderen beneden de 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Meebrengen

Breng bij een eerste bezoek aan het loket van de dienst bevolking je verblijfskaart mee. Je krijgt van de baliemedewerker een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen. Je kan die lijst met mogelijke bewijsstukken hieronder ook downloaden (voorwaarden en nodige bewijsstukken).

Bedrag

150 euro registratierecht

Dit bedrag moet je betalen aan de ontvanger van het registratiekantoor en is alleen van toepassing op aanvragen van volwassenen.

Registratiekantoor Hasselt 1

Voorstraat 43

Blok B - 1ste verdieping

3500 Hasselt

tel 0257 56 940

Opgelet!

Alle buitenlandse documenten moeten in het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd zijn op de rechtbank van eerste aanleg. De documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

Inlichtingen i.v.m. legalisaties kan je bij de dienst bevolking vragen en op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken vinden www.diplomatie.belgium.be.

Voor andere specifieke of bijkomende vragen over de wijze waarop men Belg kan worden kan je terecht bij de dienst bevolking. 

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info