Mindermobielencentrale

De vervoersdienst bij verplaatsingsproblemen!

Voor alle inwoners van Heusden - Zolder die omwille van leeftijd of handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en niet over een eigen wagen beschikken (indien je inwonend bent in een gezin dat over een wagen geschikt, kom je niet in aanmerking).  

De mindermobielencentrale beschikt over aangepast vervoer voor andersvaliden (1 rolstoelgebruiker en 2 validen kunnen samen vervoerd worden).  

Vervoer voor geneeskundige behandelingen (bv. kinesitherapie, bestralingen, …) zijn niet mogelijk. Een onderzoek in een ziekenhuis of een doktersbezoek zijn wel mogelijk. 

Het inkomen van de gebruiker mag niet hoger zijn dan tweemaal het RMI (Recht op Maatschappelijke Integratie (het vroegere leefloon)).

Je belt de mindermobielencentrale minimum twee dagen op voorhand. Vanuit de mindermobielencentrale wordt een vrijwilliger gezocht die je met zijn of haar eigen wagen komt afhalen en je weer thuis brengt. Indien er geen vrijwilliger beschikbaar is, wordt je hiervan tijdig verwittigd.

De gebruiker betaalt een jaarlijks lidgeld van € 10,00. Dit is voor de verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid", die je verzekert voor de schade die je eventueel zou toebrengen aan de wagen van de chauffeur. Vanaf 1 juli betaal je € 5,00 voor je verzekering tot 31 december.Per rit betaal je € 0,33 per afgelegde kilometer aan de chauffeur als onkostenvergoeding.

Voor de gebruikers van de aangepaste wagen gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld. Op zondag is er geen aangepast vervoer (rolstoel) beschikbaar.  

 

Meer info

Elke voormiddag tussen 8.30 en 11.30 uur
Senioren- en dienstencentrum De Zandloper
Hesdinstraat 15
011 45 23 34

Downloads

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info