Verbeterings- en aanpassingspremies Vlaams gewest

Verbeteringspremie

Het Vlaams Gewest geeft een verbeteringspremie wanneer je werken uitvoert aan ramen, deuren, dak, installeren van badkamer en WC, vernieuwen van elektrische installatie.

Voornaamste voorwaarden:

  • je bent eigenaar of huurder (met een huurovereenkomst van minstens 3 jaar)
  • je netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag is maximaal € 19.335,69 + € 991,57 per persoon ten laste
  • het kadastraal inkomen van jouw woning bedraagt max. € 1.115,52

Naast de verbeteringswerken komen ook verbouwingswerken in aanmerking. Met name het aanpassen van de grootte van jouw woning aan je gezinssamenstelling.
Je vraagt de premie aan na de uitvoering van de werken, de facturen mogen max. 1 jaar oud zijn.

Meer info

Stel je vraag aan de overheid! Bel gratis naar de Vlaamse Infolijn, 1700 of surf naar www.wonen.vlaanderen.be.

 

Aanpassingspremie voor gehandicapten en bejaarden

De aanpassingspremie is gericht naar gehandicapten en bejaarden die hun woning (hoofdverblijfplaats) willen aanpassen aan hun fysieke gesteldheid.

Voornaamste voorwaarden:

  • je bent eigenaar of huurder (met een huurovereenkomst van minstens 3 jaar)
  • de aanvrager, partner of een inwonend gezinslid moet ouder dan 60 jaar zijn of gehandicapt (aangetoond via medisch getuigschrift)
  • je netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan € 19.335,69 + € 991,57 per persoon ten laste
  • het kadastraal inkomen van jouw woning bedraagt max. € 1.115,52

Je vraagt de premie aan na de uitvoering van de werken, de facturen mogen max. 1 jaar oud zijn.

Meer info

Stel je vraag aan de overheid! Bel gratis naar de Vlaamse Infolijn, 1700 of surf naar www.wonen.vlaanderen.be

En op de website http://www.bouwenenwonen.be/premiezoeker kan je uitzoeken voor welke premies je in aanmerking komt.

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info