Provinciale aanpassingspremie voor het aangepast verbouwen van een woning aan de noden van een senior of een persoon met een handicap

De aanpassingspremie is gericht naar gehandicapten en bejaarden die hun woning (hoofdverblijfplaats) willen aanpassen aan hun fysieke gesteldheid.

Voornaamste voorwaarden:

  • De premie kan aangevraagd worden voor de woning waarvan de aanvrager eigenaar, vruchtgebruiker of huurder is.
  • De aanvrager, partner of een inwonend gezinslid moet ouder dan 60 jaar zijn of gehandicapt (aangetoond via medisch getuigschrift).
  • Het K.I. van de aan te passen woning mag niet meer bedragen van € 1120,00 (45.181 fr.). (niet-geïndexeerd)
    De K.I.-waarde van de andere onroerende goederen waarover de gehandicapte, de senior of de aanvrager in volledige eigendom of volledig vruchtgebruik beschikt, mag niet hoger liggen dan € 125,00 (5.042 fr.).
  • Het inkomen van de aanvrager (van twee jaar voor de aanvraag) mag maximum € 25.125,41 (1.013.556 fr.) bedragen voor een gehandicaptenpremie, maximum € 19.262,81 (777.060 fr.) voor een seniorenpremie
    Deze grensbedragen mogen verhoogd worden met 1.000,00 EUR (40.340 fr.) per persoon ten laste

Meer info

Provincie Limburg
Sectie huisvesting
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. : 011 23 72 02
Fax: 011 23 82 80
E-mail: huisvesting@limburg.be
Contactpersoon : Mariëlle Pickaert, 011 23 72 66

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info