Stedenbouwkundige voorschriften

Op een perceel grond kunnen verschillende plannen van toepassing zijn: gewestplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen, rooilijnplannen, verordeningen en ook onteigeningsplannen.

De stedenbouwkundige voorschriften van een perceel grond of een gebouw kunnen dan ook erg verschillen naargelang de ligging. Het gemeentebestuur houdt al de plannen bij die op het gemeentelijke grondgebied betrekking hebben.

Als je een stuk grond wil kopen of als je wil bouwen of verbouwen kan je dan ook best contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS via  dit inlichtingenformulier .

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info