Vergunningstoestand van een woning

Op de dienst bouwen en wonen kan je te weten komen of de woning die je interesseert, vergund werd op een bepaalde datum. Wanneer je inlichtingen wenst, kan je best eerst zoveel mogelijk informatie verzamelen over het gebouw. Om je vergunning te kunnen vinden heeft men minstens een juist adres én de naam van de bouwheer nodig.
Best kan je een afspraak maken, op die manier vermijd je lange wachttijden.

Je kan best aan de hand van de vergunning en de erbij gevoegde bouwplannen nagaan, of de vroegere bouwheer zich wel aan zijn vergunning gehouden heeft. Het is aan te raden om na te gaan of de bouwheer nadien nog (verbouwings)werken heeft uitgevoerd zonder vergunning.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info