Verkavelingsvergunningen

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen.
Onder verkavelen wordt verstaan een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren.

De aanvraag tot een verkavelingsvergunning moet je indienen bij de  dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar de te verkavelen grond gelegen is.

Voor bijkomende vragen betreffende verkavelingsaanvragen kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS.

 

 Aanvraagformulier voor een nieuwe verkaveling (word-document)

 

 Aanvraagformulier voor de wijziging van een verkaveling (word-document)

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info