Identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen

Het identiteitsbewijs is een document met foto voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar en wordt in de volksmond ook wel “reispasje voor kinderen” genoemd.
Het wordt gevraagd aan de buitenlandse grenzen maar ook in luchthavens.  Elk niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar, dat naar het buitenland reist, dient immers in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs.

Het moet aangevraagd worden door één van de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.  Het kind zelf dient ook aanwezig te zijn.  De baliebediende moet zich er immers van vergewissen dat het kind op de foto hetzelfde is dan hetgene voor wie het pasje wordt gemaakt.

Op de achterzijde van het identiteitsbewijs wordt de identiteit en het telefoonnummer vermeld van de persoon die in noodgevallen kan verwittigd worden.

Het is telkens 2 jaar geldig of tot het kind 12 jaar wordt.

Meebrengen:

1 recente pasfotomet witte achtergrond.

 

Kostprijs:

1 euro.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info