Wat na het overlijden

Een overlijden brengt op een moeilijk moment ook enkele administratieve verplichtingen met zich mee.
Elk overlijden dient immers aangegeven te worden.

De aangifte dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden door twee meerderjarige familieleden of door de begrafenisondernemer.

Bij de aangifte moeten volgende documenten voorgelegd worden:

  • de identiteitskaart van de aangever(s) en de eventuele getuige;
  • het overlijdensattest afgeleverd door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • eventueel het trouwboekje van de overledene of van de ouders;
  • het attest i.v.m. de wilsbeschikking afgeleverd door de dienst bevolking van de gemeente van de laatste woonplaats van de overledene (begraven of cremeren);
  • eventueel de toelating tot begraven afgeleverd door de gemeente waar de overledene zal begraven worden (indien de begrafenis in een andere gemeente plaatsheeft);
  • het rijbewijs, het internationaal paspoort en de parkeerkaart voor mensen met een handicap als de overledene één van deze documenten had.

Als het de wens is de overledene te cremeren, zijn bovendien ook nog volgende documenten vereist:

  • een aanvraag tot crematie (gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand) – dit minstens 24 uur vóór de aangifte van het overlijden;
  • een attest van de behandelende geneesheer en van een beëdigd geneesheer (aangesteld door het gemeentebestuur);
  • bij een verdacht overlijden de toelating tot crematie door de procureur des konings.

Je kan in de bevolkingsregisters een laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling laten opnemen.

Afschriften of uittreksels uit de overlijdensakte kan je in de gemeente van overlijden krijgen.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info