Reistoestemming minderjarigen

Minderjarigen die zonder ouder(s) met vakantie naar het buitenland gaan kunnen best een toestemming van één van de personen die het ouderlijk gezag over hen uitoefenen meenemen.

Deze toestemming moet schriftelijk gegeven worden.

Bij de dienst bevolking wordt een formulier ingevuld waarop degene die toestemming geeft zijn handtekening plaatst.  Deze handtekening moet door de dienst bevolking gewettigd worden.

Kostprijs: 1,50 euro.

Je komt persoonlijk met het ingevulde document naar de dienst bevolking, plaatst in het bijzijn van de bediende je handtekening op het document en legt je identiteitskaart voor.

Indien je niet zelf kan komen mag iemand anders met het ondertekende document naar de dienst bevolking komen.  Die persoon moet dan je identiteitskaart voorleggen.
Als je niet zelf komt moet je handtekening identiek zijn als die op je identiteitskaart.  Je moet steeds persoonlijk komen als je je handtekening veranderd hebt nadat je je identiteitskaart ontvangen hebt.

E-loket

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info