Hernieuwing rijbewijs

rijbewijs (grote weergave)

Je kan een nieuw rijbewijs aanvragen:

  • na een geslaagd praktijkexamen voor een verhoging van categorie;
  • na voorlegging van een rijgeschiktheidsattest (door een erkend geneeskundig centrum of een geneesheer);
  • na slagen in het examen basiskwalificatie vakbekwaamheid.

Je vraagt dit rijbewijs persoonlijk aan.

Meebrengen:

  • je identiteitskaart;
  • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend bij geslaagd praktijkexamen voor verhoging van categorie;
  • het rijgeschiktheidsattest voor groep 1 door een geneesheer van jouw keuze opgemaakt indien je de verklaringen aan de achterzijde van het aanvraagformulier betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en het gezichtsvermogen niet kan ondertekenen;
  • het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 door een geneesheer van een erkend geneeskundig centrum opgemaakt indien het om bezoldigd vervoer gaat; het aanvraagformulier wordt bij de dienst bevolking ingevuld;
  • het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie en het getuigschrift basiskwalificatie indien je de vakbekwaamheid op je rijbewijs wil laten vermelden;
  • je rijbewijs en bij verhoging van categorie je voorlopig rijbewijs als je er een hebt;
  • recente pasfoto met witte achtergrond indien de foto op je identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is of indien je een nieuwe foto wenst.

Kostprijs: 25 euro. 

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of vinden op www.wegcode.be en de website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info