Duplicaat van een rijbewijs

Als je rijbewijs gestolen is, moet je hiervan eerst aangifte doen bij de politie.

De politie geeft je een formulier waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen bij de dienst bevolking.

Als je een nieuw rijbewijs wil omwille van één van de volgende redenen moet je niet eerst bij de politie langs maar mag je je dadelijk bij de dienst bevolking aanmelden:

  • je foto op het rijbewijs is niet meer gelijkend;
  • er kleeft geen foto meer op je rijbewijs;
  • je rijbewijs is beschadigd maar het nummer is nog leesbaar;
  • je hebt je rijbewijs verloren in België (indien je het verloren hebt in het buitenland moet je eerst aangifte doen bij de politie).

Je vraagt een duplicaat van je rijbewijs persoonlijk aan.

Meebrengen:

  • je identiteitskaart of het attest dat je identiteitskaart vervangt (dit attest moet voorzien zijn van een recente pasfoto);
  • het aanvraagformulier bij verlies of diefstal van je rijbewijs (dit moet door de politie opgemaakt en afgegeven worden);
  • je rijbewijs als het om een andere reden dan verlies of diefstal gaat;
  • recente pasfoto met witte achtergrond indien de foto op je identiteitskaart niet meer voldoende gelijkend is of indien je een andere foto wenst.

Kostprijs:

25 euro.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of vinden op www.wegcode.be en de website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info