Model 36 - Je rijdt met een begeleider

Na een geslaagd theoretisch examen mag je je voorlopig rijbewijs aanvragen.
Het voorlopig rijbewijs model 36 is 36 maanden geldig.
Je moet steeds vergezeld zijn van je begeleider(s) om te mogen rijden.

Je moet 17 jaar zijn om een voorlopig rijbewijs model 36 te krijgen.

Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.

Sedert 3 februari 2014 zijn er een aantal veranderingen betreffende het voorlopig rijbewijs in voege:

  • Indien je tweemaal niet slaagt voor het theoretisch examen moet je theoretische lessen in een erkende rijschool volgen.
  • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, kan je 6 lesuren praktijklessen volgen in een erkende rijschool en dan een praktisch examen doen samen met de rijschool. De lessen die je volgde vóór het rijbewijs vervallen was, tellen niet mee.
  • Als je theoretisch examen meer dan 3 jaar geleden is, is het niet meer geldig. Je moet dit dan opnieuw doen alvorens je het praktisch examen kan afleggen. Deze regel is ook van toepassing als je via de rijschool examen doet.
  • Als het voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je 3 jaar wachten alvorens je een nieuw voorlopig rijbewijs kan bekomen.
  • Bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs moeten er begeleiders opgegeven worden (max. 2). Als je begeleider(s) niet kunnen meekomen naar de gemeente bij de aanvraag moeten ze op voorhand op de aanvraag tekenen. Deze begeleiders moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

1) In België ingeschreven zijn en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart.

2) 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs

3) Geen rijverbod hebben of hebben gehad gedurende de voorbije 3 jaar

4) Het voorbije jaar niet als begeleider opgetreden zijn voor een andere persoon. Uitzondering hierop is als men begeleider is voor de eigen kinderen, kleinkinderen, pleegkinderen, broers of zussen of van zijn/haar wettelijke partner of als men begeleider is voor een andere categorie.

Als jouw begeleider in een andere gemeente woont, moet hij/zij eerst naar de eigen gemeente gaan om daar te laten bevestigen dat hij/zij aan alle voorwaarden voldoet.

Meebrengen:

  • je identiteitskaart;
  • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend;
  • een recente pasfoto met witte achtergrond.

Kostprijs: 25 euro.

Als je voorlopig rijbewijs gestolen of verloren is, moet je hiervan eerst aangifte doen bij de politie.
De politie geeft je een formulier waarmee je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen bij de dienst bevolking.Als je een nieuw voorlopig rijbewijs wil omdat het oude beschadigd is, moet je niet eerst bij de politie langs maar mag je je dadelijk met het te vervangen voorlopig rijbewijs bij de dienst bevolking aanmelden. Een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of vinden op www.wegcode.be en de website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info