Model 3 - Je rijdt met een begeleider (behalve bij categorieën A1, A2 en A)

Na een geslaagd theoretisch examen mag je je voorlopig rijbewijs aanvragen.
Het voorlopig rijbewijs model 3 is 12 maanden geldig.
Je moet steeds, uitgezonderd voor de categorieën A1, A2 en A, vergezeld zijn van je begeleider(s) om te mogen rijden.

Om een voorlopig rijbewijs te krijgen moet je:

 • 18 jaar zijn voor de categorieën A1, B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE
 • 20 jaar zijn voor de categorie A2,
 • 24 jaar zijn voor de categorie A (22 jaar indien houder van de categorie A2 serdert 2 jaar)

Sinds 1 september 2006 werd de rijopleiding voor de categorie B volledig hervormd (zie voorlopig rijbewijs model 18 en voorlopig rijbewijs model 36).
Enkel in onderstaand geval kan je nog een voorlopig rijbewijs model 3 voor de categorie B krijgen.
Wanneer je vroeger praktisch examen met een voertuig voor de categorie B met een automatische schakeling aflegde werd de code 78 op je rijbewijs vermeld.  Als je toch met een handgeschakeld voertuig van de categorie B wil rijden moet je hiervoor opnieuw examens afleggen en dus eerst een stage doorlopen aan de hand van een voorlopig rijbewijs model 3.
(Het voorlopig rijbewijs voor de categorie A3, nu AM, bestaat niet meer.)
Je vraagt je voorlopig rijbewijs persoonlijk aan.

 

Meebrengen:

 • je identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend; de begeleider(s) moet(en) ook tekenen;
 • voor de categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE een rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2;
 • voor de categorieën BE, C1E, CE, D1E en DE wordt het aanvraagformulier ingevuld bij de dienst bevolking;
 • voor begeleiders die niet ingeschreven zijn in Heusden-Zolder moet in hun gemeente nagekeken worden of zij mogen optreden als begeleider; hun gemeente dient het vak betreffende de begeleider af te stempelen en te ondertekenen.

Kostprijs: 25 euro.

Als je voorlopig rijbewijs gestolen of verloren is, moet je hiervan eerst aangifte doen bij de politie.

De politie geeft je een formulier waarmee je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen bij de dienst bevolking.

Als je een nieuw voorlopig rijbewijs wil omdat het oude beschadigd is, moet je niet eerst bij de politie langs maar mag je je dadelijk met het te vervangen voorlopig rijbewijs bij de dienst bevolking aanmelden.

Een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Als je een nieuwe begeleider wil vermelden op je voorlopig rijbewijs model 3, en er staan al 2 begeleiders op vermeld, moet je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.

Het aanvraagformulier wordt ingevuld bij de dienst bevolking.

Je vraagt het nieuwe voorlopig rijbewijs, samen met de nieuwe begeleider, persoonlijk aan.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart;
 • voor begeleiders die niet ingeschreven zijn in Heusden-Zolder moet in hun gemeente nagekeken worden of zij mogen optreden als begeleider; hun gemeente dient het vak betreffende de begeleider af te stempelen en te ondertekenen.

Kostprijs: 25 euro.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen of vinden op www.wegcode.be en de website van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.
Andere interessante sites zijn: www.bivv.be en www.goca.be.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info