Uittreksel uit het strafregister

Een uittreksel aanvragen en binnen enkele minuten thuisbezorgd? Het kan!

Onze afdeling burgerzaken test vanaf 27 juni 2017 een volautomatisch e-loket.

Als je alle stappen correct doorloopt, ontvang je het aangevraagde attest of uittreksel binnen enkele minuten in je mailbox. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig! Je hoeft dus geen dubbele aanvraag te doen via e-mail.

In sommige gevallen is er toch nog een tussenkomst van één van onze collega's nodig. Daarvan krijg je automatisch een melding. Je hoeft niets te doen, je aanvraag wordt dan bij de afdeling burgerzaken verder afgehandeld en je ontvangt ook dan het attest of uittreksel digitaal in je mailbox.

Wil jij ons helpen testen?

Ga dan naar ons nieuwe E-LOKET.

 


Dit uittreksel vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag

Dit uittreksel vervangt het getuigschrift van goed gedrag en zeden.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus je eventuele strafrechterlijke verleden.

Voor de opmaak van het uittreksel is het doel waarvoor het uittreksel bestemd is van groot belang. De uittreksels uit het strafregister model 1 en model 2 worden vervangen door 3 nieuwe modellen.

Het model art. 596.2 Sv. wordt afgeleverd voor doeleinden waar er contact is met minderjarigen, meer bepaald voor volgende themagebieden: opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, begeleiding van minderjarigen en animatie. Voor dit model dient er bijkomend een onderzoek te gebeuren door de lokale politie.

Het model art. 596.1 wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is, maar die te maken hebben met zaken op volgende lijst: accijnzen en douanen / bedrijfsrevisoren / beheersmaatschappij (toelating) / boekhoudkundige, fiscale beroepen / camping / commerciële activiteit in VOA, BVBA, CV / consumentenbescherming / dienstplicht / dranken / gewapende weerstand / gewetensbezwaarden / goederenvervoer / hoteleigenaars / jacht / kredietinstellingen / militairen (actief kader) / natuur / privé-detective / reisagentschappen / rivierbevrachting (toelating) / roerende waarden / goederen / eetwaren / spaargelden / krediet / sport / sportschutter / taxi (uitbater, chauffeur) / transport over de weg van personen en van zaken / uitvinding (octrooi) / veiligheid / verhuur aan mijnwerkers / verkiezingen / verzekeringswezen / vogels (erkenning) / wapens .

Het model art. 595 Sv. wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is en die niet voorkomen op bovenstaande lijst.

Je kan dit uittreksel uit het strafregister aanvragen op de dienst bevolking voor

  • jezelf; 
  • een andere persoon, mits voorlegging van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van de betrokkene; 
  • een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Heusden-Zolder, tot twee jaar na het overlijden (enkel door de bloedverwanten).

Je brengt hiervoor je identiteitskaart mee en eventueel de schriftelijke volmacht met een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

Deze documenten worden gratis afgeleverd en zijn beperkt geldig (maximum 6 maanden).

Door de nieuwe toepassing zal je je uittreksel uit het strafregister in de meeste gevallen niet onmiddellijk meekrijgen. Er dient namelijk een grondige controle van het strafdossier te gebeuren alvorens het uittreksel kan opgemaakt worden.

Indien je je uittreksel niet dadelijk meekrijgt heb je de keuze om het document nadien persoonlijk af te halen of om het naar je officieel adres te laten verzenden.

Vraag je uittreksel uit het strafregister dus tijdig aan! Hieronder kan je een aanvraagformulier in pdf- of doc-bestand downloaden. Een digitaal formulier wordt momenteel aangemaakt.

Is het document bestemd voor het buitenland?

Indien je het uittreksel nodig hebt voor het buitenland moet je hiervoor aankloppen bij het centraal strafregister van de FOD justitie.

Voor meer info over deze en nog andere uitzonderingen kan je hieronder bij de downloads de pdf "Info: uittreksel voor gebruik in het buitenland" raadplegen.

Eerherstel

Heb je ooit een veroordeling opgelopen die niet gewist kan worden op je uittreksel uit het strafregister, dan kan je eerherstel aanvragen.

Over de voorwaarden voor eerherstel, vraag je informatie op de rechtbank waar je de veroordeling opliep.

Indien je in aanmerking zou komen voor eerherstel dien je een persoonlijk verzoekschrift tot eerherstel te richten aan de Procureur des Konings, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt.

Let op: niet iedereen die een aanvraag voor eerherstel indient, krijgt dit ook effectief. De beslissing ligt bij de bevoegde rechtbank.

De kosten voor het herstel in eer en rechten zijn voor jezelf.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info