Verkoop alcoholische dranken

Positief bericht

Vroeger: verklaring betreffende het verstrekken van gegiste en sterke drank en het vergunningsrecht of model 240i

Een vergunning voor het verstrekken van gegiste en sterke drank of het zogenaamde "positief bericht" bestaat uit een deel "hygiëne" (de zaak ligt in de gemeente) en/of een deel "zedelijkheid" (de uitbater of tewerkgestelde is ingeschreven in de gemeente).

Je kan een positief bericht persoonlijk, telefonisch, per fax of via e-mail aanvragen bij de Lokale Politie. Je moet dan een formulier invullen.

Mogelijkheden aanvraag positief bericht:

  • inwoner van de gemeente en uitbating in de gemeente: bij Lokale Politie;
  • inwoner van de gemeente en uitbating buiten de gemeente: uittreksel uit het strafregister afhalen bij de dienst bevolking; het positief bericht bij Lokale Politie van de plaats van exploitatie;
  • geen inwoner van de gemeente maar wel uitbating in de gemeente: uittreksel uit het strafregister afhalen bij de gemeente van inschrijving; het positief bericht bij Lokale Politie.

Lokale Politie
Rectorstraat 2
3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 45 01 11
Fax 011 45 01 19
E-mail: politie@heusden-zolder.be

Volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag van een positief bericht, deel "hygiëne":

  • exploitatieplaats;
  • naam en adres van de uitbater;
  • positief bericht van de Lokale Politie van de gemeente waar je woont.

Volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag van een positief bericht, deel "zedelijkheid":

  • naam en voornaam;
  • geboorteplaats en -datum;
  • adres;
  • adres van de exploitatie.

Je kan het positief bericht de volgende werkdag na 14.00 uur persoonlijk afhalen bij de Lokale Politie.  Indien je het niet persoonlijk kan afhalen mag je een volmacht geven. 
Je moet dan wel je identiteitskaart of een kopie ervan meegeven.

Wanneer het gaat om de uitbating van een zaak in de gemeente wordt het positief bericht pas afgeleverd nadat er door de Lokale Politie een controle omtrent de hygiëne van de inrichting is gebeurd.

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden

Meer info