Uittreksels, getuigschriften, attesten

Een uittreksel, getuigschrift of attest aanvragen en binnen enkele minuten thuisbezorgd? Het kan!

Onze afdeling burgerzaken test vanaf 27 juni 2017 een volautomatisch e-loket.

Als je alle stappen correct doorloopt, ontvang je het aangevraagde attest of uittreksel binnen enkele minuten in je mailbox. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig! Je hoeft dus geen dubbele aanvraag te doen via e-mail.

In sommige gevallen is er toch nog een tussenkomst van één van onze collega's nodig. Daarvan krijg je automatisch een melding. Je hoeft niets te doen, je aanvraag wordt dan bij de afdeling burgerzaken verder afgehandeld en je ontvangt ook dan het attest of uittreksel digitaal in je mailbox.

Wil jij ons helpen testen?

Ga dan naar ons nieuwe E-LOKET.

 


De dienst bevolking levert volgende uittreksels, getuigschriften en attesten af:

  • getuigschrift van woonst;
  • bewijs van nationaliteit;
  • bewijs van leven;
  • samenstelling van het gezin.

Je kan enkel uittreksels, getuigschriften en attesten van jezelf krijgen.

Uittreksels, getuigschriften en attesten uit het bevolkingsregister kunnen enkel door iemand anders worden afgehaald, indien je een schriftelijke volmacht geeft aan die persoon. Je dient ook een kopie van je identiteitskaart mee te geven. Aan derden, zoals schuldeisers, advocaten, notarissen, … wordt enkel een uittreksel, getuigschrift of attest afgeleverd, indien het door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Dit kan per brief, fax, mail, internetformulier (zie onderaan deze pagina) of door middel van een verklaring die beschikbaar is bij de dienst bevolking, waarop de reden moet aangeduid worden waarom men dit attest nodig heeft.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info