Inschrijving in vreemdelingenregister

Op basis van de huidige vreemdelingenreglementering moet de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan drie maanden in België worden ingeschreven in het vreemdelingenregister.

De aanvraag tot inschrijving moet worden ingediend binnen de acht werkdagen nadat je België bent binnengekomen.

Zie ook: verblijf van meer dan 3 maanden

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info