Transplantatie van organen en weefsels

orgaandonatie (grote weergave)

Het algemeen principe is dat men na je overlijden organen of weefsel mag transplanteren.

Wanneer je geen wilsbeschikking betreffende orgaandonatie hebt opgemaakt, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsel.  Onder de eerste graad verstaat de wet ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak.

Wanneer er wel een wilsbeschikking is, wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie van de eerste graad.

Iedereen kan een verklaring afleggen omtrent het al dan niet afstaan van zijn organen na het overlijden. 
Er zijn twee mogelijkheden om je wil te kennen te geven:

  • je bent uitdrukkelijk donor;
  • je verzet je uitdrukkelijk.

In beide gevallen moet je bij de dienst bevolking een verklaring afleggen, die vervolgens wordt doorgestuurd naar het Rijksregister.  Deze verklaring kan je altijd herroepen, veranderen of ongedaan maken.  Je krijgt bij registratie een ontvangstbewijs van het afleggen van je verklaring.  Ook de dienst bevolking bewaart een exemplaar van je wilsverklaring.

Als je je bij de dienst bevolking officieel laat registreren als donor, dan maak je een persoonlijke en weloverwogen keuze.  Je geeft hierdoor patiënten die wachten op een orgaan kans op een nieuw leven.  Je zorgt er ook voor dat jouw familie deze moeilijke keuze niet hoeft te maken in jouw plaats.

Meer informatie kan je bij de dienst bevolking vragen.

Praktisch

Afdeling burgerzaken

Dienst bevolking

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 84
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info