Mijnschade

barsten (grote weergave)

Schade aan woningen (scheuren in muren, barsten in vloeren, uitzetten van voegen, …) die het gevolg zijn van mijnverzakkingen kan je melden bij:

NV Limburg Mijngebied, dienst Mijnschade en bemaling

  • Kempische Steenweg 293 bus 28 te 3500 Hasselt
  • Telefonisch op het nummer 011 57 56 23
  • Per fax op het nummer 011 57 11 99
  • info.mblm@lrm.be

 

Wat moet je melden?

  • Naam van de eigenaar & adres van de woning,
  • telefoonnummer,
  • aard van de schade.

Bij melding aan de gemeente zal de dienst patrimonium aan de NV Limburg Mijngebied, dienst Mijnschade en bemaling, vragen een onderzoek in te stellen.

Deze dienst neemt daarna rechtstreeks contact op met de aanvrager om de aangifte verder af te handelen. 

 

Let wel: aangezien de laatste ontginningen dateren van 1992, kan er slechts in enkele gevallen nog een bijkomende tussenkomst voorzien worden. Dit enkel voor mensen die reeds een dossier hebben bij de Dienst Mijnschade.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info