Rioleringsproblemen - rioolontstopping

Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de rioolaansluiting(en) en dit voor het stuk van je woning tot aan de hoofdriolering in je straat. Niemand mag echter zelf werken uitvoeren op het openbare domein.

De verstoppingen van de riolering langs de straat kunnen gemeld worden ofwel telefonisch bij de gemeentelijke werkplaats op het nummer 011 80 80 93 of via de meldingskaart.

Voor verstoppingen in de privé-riolering (dit is tot aan de rooilijn) moet je je wenden tot een privé-firma.

Problemen met de afwatering van een slokker kunnen ook gemeld worden bij de gemeentelijke werkplaats of via de meldingskaart.

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst patrimonium

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info