Retributie op rioolaansluitingen

Er wordt een retributie geheven op de aansluiting op het rioolnet (vanaf het hoofdriool tot aan de grens van de private eigendommen). De kosten voor deze werken worden door de gemeente teruggevorderd van de aanvragers bij middel van een retributie. Deze retributie bedraagt :

  • € 600,00 btw inclusief, voor een aansluiting met een doorsnede van 150 tot 160 mm.
  • € 900,00 btw inclusief, voor een aansluiting met een doorsnede van 200 mm.
  • Aansluitingen met een doorsnede groter dan 200 mm worden bij bestek vastgelegd.

Voor de conforme aanleg van de riolering, dient er een waarborg betaald te worden van € 400,00.

De gescheiden aansluitingen van hemelwater evenals de heraansluiting van gewone aansluitingen op het rioolnet zijn gratis.

Praktisch

Afdeling financiën en ICT

Dienst financiën

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 82
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden