SABAM

SABAM is de Belgische Vereniging voor Auteurs, Componisten en Uitgevers.

In naam van de auteurs geeft de vereniging de toestemming tot openbaar gebruik van de werken uit haar repertoire. Het openbaar gebruik kan bestaan uit een uitzending, een muzikale uitvoering, een opvoering van een toneelstuk, een reproductie op papier, op plaat, op geluidsband, op beeldplaat, ...

Voor de aangifte dien je je te wenden tot:

www.sabam.be
SABAM cvba
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
tel. 02 286 82 11 - fax 02 230 05 89
e-mail: customerservice@sabam.be

 

 

Indien men verzuimt een aangifte te doen kan men met volgende kosten geconfronteerd worden :

  1. De tarieven worden verhoogd met 30%;
  2. Vaststellingskosten ingeval proces-verbaal van vaststelling wordt opgesteld;
  3. Eventuele gerechtskosten.

 

Wanneer een organisator vindt dat het bedrag, hem aangerekend door het regionaal inningskantoor van SABAM, te hoog is, kan deze zich steeds wenden tot de dienst inspectie op de maatschappelijke zetel van SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, tel. 02 286 82 11 – info@sabam.behttp://www.sabam.be