Billijke vergoeding

Eenvoudig gesteld is de billijke vergoeding een vergoeding voor het spelen van vooraf opgenomen muziek in een voor het publiek toegankelijke plaats. Het betreft een vergoeding voor de uitvoerders van muziek(stukken).

Naast Sabam (= vergoeding voor auteurs, componisten en uitgevers van muziek) is de billijke vergoeding dus een bijkomende inning.

Indien je een tijdelijke activiteit organiseert, dan moet je zelf aangifte doen, en de vergoeding voor de aanvang van de activiteit betalen. Doe je dat niet, dan betaal je een boete van 15% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 99,16.

Inlichtingen en aangifteformulieren

  • Outsourcing Partners N.V., Postbus 181, 9000 Gent 12, tel. 070/66 00 15, fax 070/66 00 12, e-mail info@bvergoed.be, website: www.bvergoed.be,
  • Op de afdeling vrije tijd - feestloket kan je ook een aangifteformulier afhalen.

Praktisch

Afdeling vrije tijd

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 85
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info