Tapvergunning organisatie

Het schenken van bier & wijn in onze gemeente kan zonder vergunning. Je kan deze dus vrij schenken ..

Het schenken van "sterke dranken" daarentegen kan niet zonder aanvraag bij het gemeentebestuur. Onder sterke dranken verstaan we alle dranken boven de 22° én alle dranken waar meer dan 1.2° gedestilleerde alcohol inzit. Alle sterke dranken (wodka, whisky, tequila, .. ), cocktails (ook gemengd met fris of fruitsap) & alcopops (breezer & aanverwanten) vallen onder regeling.

Via de aanvraagmap "Help ik organiseer ..." kan je een tijdelijke vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur. Een tijdelijke vergunning voor max. 48 uur kan per organisator max. 6x/jaar worden toegekend.

Als organisator ben je verantwoordelijk voor gevolgen van overmatig drankverbruik op jouw organisatie. Overweeg daarom steeds het al dan niet schenken van deze drankjes. Het aanplakken van de minimumleeftijden wordt hierom alvast hartelijk aanbevolen !

Praktisch

Afdeling vrije tijd

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 85
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info