Bestrijdingsmiddelen: gebruik minder en breng de resten/verpakkingen naar het recyclagepark !

Gebruik zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen (grote weergave)

Sinds het midden van de 20ste eeuw worden bestrijdingsmiddelen zeer intensief gebruikt en hebben aldus een aanzienlijke bijdrage geleverd in onze voedselvoorziening, de verbetering van de volksgezondheid en de algemene hygiëne.

Dit intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen vertoont evenwel ook bepaalde negatieve neveneffecten, die verbonden zijn met hun biologische activiteit: pesticiden bezitten immers per definitie een bepaalde acute en/of chronische giftigheid.

Het risico van bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu dient tot een aanvaardbaar en zo mogelijk tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht te worden. Dit kan enerzijds door een aanzienlijke vermindering van de gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en anderzijds door milieuvriendelijke producten te gebruiken.

Dit thema heeft niet enkel betrekking op de land- en tuinbouwsector, maar eveneens op het onderhoud van gemeentelijke domeinen en op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door huishoudens.
Op de website ‘zonder is gezonder’ vind je nuttige informatie terug over hoe je hardnekkige onkruiden en insecten op een ecologisch verantwoorde manier te lijf kan gaan.

Opgelet

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn vaak erg schadelijk voor zowel mens als milieu en daarom is het aan te raden om het gebruik ervan steeds te beperken tot het strikt noodzakelijke.
Een scheikundig bestrijdingsmiddel moet steeds gekozen worden op basis van de doeltreffendheid van het middel.
Een voorbeeld: niet alle herbiciden (bestrijdingsmiddelen tegen onkruid) zijn effectief voor een welbepaald type onkruid. Lees daarom steeds aandachtig de informatie op het etiket of op www.fytoweb.fgov.be en vraag steeds voldoende uitleg aan de verkoper van het product.

 

Praktisch

Afdeling grondgebiedszaken

Dienst milieu

Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 87
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info