De identiteit van Heusden-Zolder

Met iets meer dan 31.000 inwoners en een oppervlakte van 5.323 ha profileert Heusden-Zolder zich als middelgrote gemeente in West-Limburg.
Grenzend aan het Albertkanaal en voorzien van twee op- en afritten langs de E314 vormen de uiterst makkelijke bereikbaarheid en de gunstige ligging belangrijke kenmerken van Heusden-Zolder.
De twee grote centra Heusden en Zolder worden omringd door de zes kleinere dorpsgemeenschappen Viversel, Bolderberg, Eversel, Boekt, Berkenbos en Lindeman.

De geschiedenis van Zolder en van het grootste deel van Heusden hangt nauw samen met deze van de heerlijkheid Vogelsanck, die zich uitstrekte over zeven gemeenten in midden-Limburg van 1187 tot 1797. Het kasteel Vogelsanck in Zolder vormde het centrum van deze heerlijkheid. Het aanzien van beide gemeenten veranderde snel toen in het begin van de 20ste eeuw steenkolen ontdekt werden. De mijn van Zolder was in exploitatie van 1923 tot 1992. Zolder was de laatste mijn in produktie in de Benelux. De vraag naar buitenlandse arbeidskrachten zorgde ervoor dat vanaf de jaren '60 tal van Spanjaarden, Italianen en vooral Turken emigreerden naar de mijnregio en dus ook naar Heusden-Zolder. Deze nieuwkomers brachten hun cultuur, hun godsdienst, hun gebruiken met zich mee. Heusden-Zolder is bijgevolg rijk aan twee erkende moskeeën, typische Turkse kleinhandelszaken, cafés en eetgelegenheden.

Heusden-Zolder wordt ook gekenmerkt door de aanwezigheid van een sterk socio-cultureel weefsel. De meer dan 100 verenigingen zorgen voor een rijk en gevarieerd programma aan activiteiten.
Met zeven sporthallen, meer dan 40 voetbalvelden, 30 tennisvelden, 2 zwembaden en een atletiekpiste heeft Heusden-Zolder meer dan een gevarieerd aanbod voor de 14.250 actieve sportbeoefenaars.

Het onderwijsaanbod in Heusden-Zolder is ruim. Niet minder dan 16 scholen staan in voor de opvoeding en begeleiding van bijna 4.700 jongelingen. Daarnaast volgen 5.355 volwassenen extra opleiding in de Academie voor Beeldende kunsten of in het Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Heusden-Zolder is na Hasselt, Genk en Leopoldsburg de dichtst bevolkte gemeente van Limburg. Het openbaar wegennet telt meer dan 280 km wegen, voorzien van 275 km riolering. De spectaculaire groei van het fietstoerisme heeft ook in Heusden-Zolder gezorgd voor extra fietspaden. In totaal beschikt Heusden-Zolder over bijna 100 km verharde en bewegwijzerde fietspaden.