Leeftijdsopbouw van onze inwoners

 

 

2010

2011

2012

+80-jarigen

1 151  3,6 % 1 223  3,8 % 1 272  3,9 %

+60-jarigen

5 538

17,3 %

5 642

17,6 %

5 751

17,9 %

40 – 59-jarigen

9 322

29,2 %

9 366

29,3 %

9 409

29,3 %

20 – 39-jarigen

8 505

26,6 %

8 463

26,4 %

8 436

26,2 %

5 – 19-jarigen

5.529

17,3 %

5 459

17,6 %

5 428

16,9 %

-5 jarigen

1.824

 5,7 %

1 859

 5,8 %

1 830

 5,7 %

Totaal

31 869

100 %

32 012

100 %

32 126

100 %

Bij de fusie in 1977 zijn 2.224 inwoners ouder dan 60 jaar. 10 jaar later in 1987 bedraagt dit cijfer 3.350 om in 1997 op te lopen tot 4.846. In 2009 zien we het cijfer stijgen tot 6.495. Op meer dan 30 jaar is het aantal 60-plussers in Heusden-Zolder verdrievoudigd.  Procentueel gaan we van 9 % in 1977 naar 20,6 % in 2009. 

Uitbouw seniorencentrum De Zandloper

De Zandloper is een ontmoetingsplaats voor alle senioren.
Het centrum is alle dagen open van 9 tot 18 uur, ook in het weekend. Je kan er steeds terecht voor informatie, voor een gezellige babbel, om vrienden te ontmoeten, om dagbladen of tijdschriften te lezen en om deel te nemen aan allerhande activiteiten. Dagelijks werken er gemiddeld 6 senior-vrijwilligers in De Zandloper, verdeeld over de voor- en namiddag met een totaal van 32 actieve vrijwilligers in totaal.  Door hen word je vriendelijk onthaald in de cafetaria en zijn er veel ontmoetingskansen. In 2009 zijn er 38.045 bezoekers langsgeweest in De Zandloper !

Bij het senioren- en dienstencentrum De Zandloper kan je terecht voor :  

  • Een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor onze senioren : petanque, volksdansen, kienen, wiezen, bridgen, puzzelen, fietsen, wandelen, computerlessen, cursussen Engels en Frans, infonamiddagen over allerlei onderwerpen (wegcode voor senioren, tax-on-web, energiebesparing, enz.).
  • Verschillende (zorg)diensten zoals de mindermobielencentrale, pedicure, wassalon, senioreninformatieloket en spreekuur sociaal verhuurkantoor. 

Het senioren- en dienstencentrum De Zandloper heeft ook een eigen publicatie : de seniorenkrant. Dit is een driemaandelijks infoblad voor de senioren van Heusden-Zolder, met een oplage van 4.300. Uniek is dat de senioren zelf de inhoud bepalen, de artikels schrijven, de adressenbestanden bijhouden, de adresklevers plakken, enz. Het is dus een krant voor en door senioren.