Een veilige gemeente

De laatste jaren werd in functie van de verkeersveiligheid een groot aantal “zwarte punten” aangepakt. Wij hebben nu nog één kruispunt met verkeerslichten.
Voor de rest draaien we veilige rondjes. Vlot en veilig verkeer waarbij elke weggebruiker  zich goed kan voelen. Ook de zwakke weggebruikers – fietsers en voetgangers – kregen de nodige aandacht. We hebben in Heusden-Zolder 14 ronde punten, mooi verspreid over de ganse gemeente. Iets waar onze buurgemeenten jaloers op zijn. 

Verkeersveiligheid heeft niet alleen te maken met wegeninfrastructuur op zich, maar ook met verkeersopvoeding en controle. Onze politie tracht gestructureerd haar beleid verder uit te bouwen.
Op gebied van veiligheid werd in de voorbije periode een veiligheidsplan uitgewerkt. Vier belangrijke aandachtspunten:

 • het beheersen van de woninginbraken;
 • het verminderen van klachten naar overlast, bv. jongerenoverlast;
 • het verminderen van de autodiefstallen;
 • het verminderen van de verkeersongevallen met zwakke weggebruikers.

De evolutie van het zonaal veiligheidsplan

Het beheersen van de woninginbraken

Onze gemeente is, net als alle andere gemeenten met een A-weg, periodiek het slachtoffer van het fenomeen woninginbraken. In samenspraak met het parket, de federale politie en de omliggende politiezones wordt deelgenomen aan gecoördineerde acties om hieraan een antwoord te kunnen geven. Controles aan de op- en afritten van de autosnelwegen zijn hiervan een voorbeeld. Bij een inbrakenplaag verhoogt de lokale politie automatisch  haar patrouilles en wordt de buurt geïnformeerd.

Het verminderen van klachten naar overlast (jongerenoverlast bv.)

In het kader van overlast wordt een onderscheid gemaakt tussen jongerenoverlast en maatschappelijke overlast. Hieraan tegemoet komen is niet evident. Het is duidelijk dat de verdraagzaamheid van de burger daalt, wat resulteert in meer meldingen.
Er zullen initiatieven ondernomen worden om deze problematiek te beheersen. De aanwezigheid van de politie zal op ongeregelde tijdstippen verhoogd worden. De wijkagent zal nadrukkelijker aanwezig zijn. Er zullen concrete acties in het straatbeeld gevoerd worden. Er zal onderzoek uitgevoerd worden om oorzaken van overlast weg te nemen. 

Verkeersacties

Verkeersacties door politie zullen behouden blijven en gevarieerd gevoerd worden, zoals:

 • snelheidscontroles
 • fiets- en bromfietscontroles
 • controle op parkeren (ook minder-validen parkings)
 • veiligheidsgordel
 • dronkenschap aan het stuur
 • technische eisen voertuigen
 • rijden zonder verzekering
 • GSM-gebruik

Meer informatie en cijfers vind je op www.police.be/5375.

Praktisch

Lokale politie

Rectorstraat 2

website

facebook


tel. 011 45 01 11
fax 011 45 01 19
e-mail
Openingstijden

Meer info