Een ondernemende gemeente

De sluiting van de kolenmijnen in 1992 betekende een verlies van 6 000 arbeidsplaatsen in de gemeente.  Tot 2002 had Heusden-zolder één van de hoogste werkloosheidsgraden van Limburg. De gemiddelde werkloosheidsgraad van Heusden-Zolder in 2002 was 10,65 % of 2,35 % boven de gemiddelde Limburgse werkloosheidsgraad van 8,30 % in 2002. Door het positief stimuleren van de lokale arbeidsmarkt is de werkloosheidgraad in juni 2012 gedaald tot 7,17 %, dit is slechts 0,35 % boven het Limburgs gemiddelde van 6,82 %

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

1992

juni 2012

Mannen

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

781

1 089

1 870

478

533

1 011

11 %

23,5 %

15,9 %

6,14 %

8,45 %

7,17 %

 

De sterke daling van de werkloosheidsgraad wordt ook veroorzaakt door het invullen van de nieuwe industrieterreinen en het stimuleren van ondernemers. Zo zijn het aantal arbeidsplaatsen in de gemeente gestegen van 6 693 arbeidsplaatsen in 1997 naar 11 792 arbeidsplaatsen eind 2009. Dit is een stijging van 5 099 arbeidsplaatsen op 12 jaar tijd.

De stijging van het aantal arbeidsplaatsen hangt samen met de stijging van het aantal bedrijven en natuurlijke personen met een BTW-nummer. In 2000 waren er 1 465 BTW-plichtigen in de gemeente. Dit aantal is gestegen tot 2 155 BTW-plichtigen in 2012. Dit is een stijging van 32 %.

Ook het aantal zelfstandigen in de gemeente kent een positieve evolutie.  Eind 2010 waren er in Heusden-Zolder 2 694 inwoners ingeschreven als zelfstandige of helper. Vergeleken met 2000, toen er nog maar 1 963 zelfstandigen en helpers waren, is dit een stijging met ongeveer 27 %.

Heusden-Zolder mag zich dan ook een ondernemende gemeente noemen.

Praktisch

Afdeling welzijn en lokale economie

Afdeling welzijn en lokale economie
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder


tel. 011 80 80 86
fax 011 80 80 79
e-mail
Openingstijden

Meer info