Huursubsidie en installatiepremie

De huursubsidie is een tussenkomst in de huurprijs van een aangepaste, gezonde woning.

Sociaal verhuurkantoor

Marktplein 9/21
tel. 011/73 64 83
e-mail: info@svpwl.be

Dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS

Heldenplein 1
tel. 011/80 80 87
e-mail: ruimtelijke.ordening.huisvesting@heusden-zolder.be

Wonen-Vlaanderen

Koningin Astridlaan 50 bus1
3500 Hasselt
tel. 011/74 22 00
website: www.bouwenenwonen.be

Woonwinkel Stebo

Zebrahuis
Waterleidingstraat 14
tel. 011/57 19 29
website: www.stebo.be/infocentrumwonen

Wanneer je verhuist naar een gezonde woning vanuit een onbewoonbare of overbewoonde woning, een camping of een woning die niet aangepast is aan je fysieke gesteldheid (bejaard vanaf 65 jaar of gehandicapt vanaf 66%), of je bent een dakloze die een installatiepremie van het OCMW genoten heeft, of je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor, dan kan je een premie aanvragen indien je een laag inkomen hebt. De premie moet ten laatste 6 maanden na de verhuis aangevraagd worden.
De huursubsidie kan uitgekeerd worden eventueel tot 9 jaar. Bejaarden en gehandicapten kunnen zelfs levenslang genieten van deze maandelijkse tussenkomst.

Je kan er terecht voor:

inlichtingen, aanvraagformulieren

Praktisch

Niet-gemeentelijke diensten

Openingstijden

Meer info